Magazin Tourismus.International am Freitag, den 29. Mai 2020